12 iul., 2023

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului pentru “Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 lansează astăzi, 12 iulie 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru “Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, Prioritatea 6 „O regiune educată”

Obiectivul acestei priorități este îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Vizual lansare P6 Educatie Municipii

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează:

  • Crearea/ modernizarea/ extinderea/dotarea unităților de învățământ;
  • Achiziționarea de mijloace de transport școlar electrice (echipate pentru transportul elevilor cu dizabilități);
  • Stații de încărcare electrică instalate la nivel de unitate școlară;
  • Digitalizarea unităților prin platforme digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date, biblioteci virtuale, dotări cu infrastructura de proiectare și mapare video, tablete, echipamente IT, software educaționale asociate învățământului on-line, etc.;
  • Infrastructura sportiva asociata unităților de învățământ, etc;
  • Modernizarea/ extinderea campusurilor profesionale integrate pentru educație și formare profesională;
  • Modernizarea/ extinderea atelierelor inteligente în învățământul secundar.

Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt

  • Unități administrativ-teritoriale municipii
  • Parteneriate dintre municipiu și comune/oraşe/municipii din: zona funcţională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M) / Servicii desprinse din aparatul Primăriei care au în administrare infrastructura educațională;

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 83,86 milioane euro, din care 54,5 mil euro din FEDR .

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața https://www.adrnordest.ro/comentariiGhid/P6EducatieMRJsiMA1/Apel1/ care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 2 august 2023.

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici.

Documente suport
 Ghidul Solicitantului “Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, MRJ și Municipiilor, P3
> Link interfață trimitere observații și/sau propuneri

Sari la conținut