22 ian., 2024

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului pentru „Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități”

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, lansează astăzi, 22 ianuarie 2024, în consultare publică, Ghidul Solicitantului de finanțare – Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități.

Apelul face parte din Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectiv specific (1): Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.

CDI V1

 

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel au în vedere:

 1. Activități de CDI independentă, cu caracter non-economic:
 • activități de cercetare aplicată, dezvoltare tehnologică și dezvoltare experimentală
 • studii de fezabilitate
 • activități pentru diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării ,
 1. Activități specifice realizării de investiții necesare implementării activității de CDI:
 • Construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere/ consolidare/ schimbare destinație, pentru clădirile componente ale infrastructurilor de cercetare
 • Dotarea cu active corporale pentru cercetare-dezvoltare-inovare, de natura mijloacelor fixe
 • Achiziții de active necorporale pentru cercetare-dezvoltare-inovare
 1. Alte activități ce pot fi realizate ca parte integrantă a proiectului
 • Cooperare internațională
 • Studii de marketing
 • Managementul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)

Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitanții de finanțare eligibili sunt reprezentați de organizațiile publice de cercetare, conform OG nr. 57/2002, selectate (au cel puțin 80 puncte în „Lista IC evaluate” publicată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017–2027, Foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare actualizată în anul 2021, conform OMCID nr. 624/03.10.2017 și OMCID nr. 324/09.07.2021.

Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul de finanțare trebuie să aibă sediul în regiunea Nord-Est.

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 32,6 milioane euro (27.71 mil euro FEDR + 4.89 mil euro BS).

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața https://www.adrnordest.ro/comentariiGhid/P1InfraCDI/Apel1/ care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 13 februarie 2024.

Documente suport
Ghidul Solicitantului de finanțare și anexe – Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități – Apel 1
> Link interfață trimitere observații și/sau propuneri

Sari la conținut