26 mai, 2023

Centralizatorul propunerilor privind Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1 – Consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 publică Centralizatorul propunerilor privind Ghidul Solicitantului de finanțare- Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor- Apel 1.

Ghidul Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1 a parcurs un proces transparent de consultare publică în perioada 31 martie 2023-25 aprilie 2023, care a stimulat interesul multor solicitanți de finanțare. Toate propunerile și sugestiile au fost atent analizate de experții Autorității de Management pentru PR Nord-Est 2021-2027, iar opiniile și rezoluțiile formulate se regăsesc în acest Centralizator.

Dacă doriți să recitiți

Apelul face parte din Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectiv specific (3): Intensificarea creșterii sustenabile, creșterea competitivității imm-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul imm-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Microintreprinderi Apel 1 octombrie 2023

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel au ca scop facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, de tipul:

a) dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii;
b) implementarea de noi tehnologii, automatizare;
c) activități de marketing și branding

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, au sediul social în regiunea Nord-Est și propun investiții în regiunea Nord-Est, în mediul urban.

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 30 milioane euro (25.5 mil. euro FEDR + 4.5 mil. euro BS).

Ce urmează?

Criteriile de eligibilitate și selecție cuprinse in Ghidul Solicitantului vor fi supuse aprobării Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Est, în data de 13 iunie 2023.

Ghidul Solicitantului în forma finală va fi publicat în luna iulie 2023.

Perioada estimată pentru deschiderea apelului de proiecte este luna octombrie 2023.

Sari la conținut