Apel de proiecte

P6 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual – MRJ și Municipii

Prioritate de investiții

Prioritatea 6 - O regiune educată

Apel de proiecte

P6 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual - MRJ și Municipii

Obiectiv specific

OS 4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Beneficiari eligibili
UAT municipii , UAT municipii reședință de județ

Buget total apel (EUR):

83,86 mil

Din care buget UE apel (EUR):

54,50 mil

Status Apel

Deschis
Dată deschidere apel:26/10/2023
Dată închidere apel:02/09/2024

Tip apel

necompetitiv

Zona Geografica

Regiunea Nord-Est

Primește notificări pe email despre fiecare actualizare a acestui apel de proiecte

Sari la conținut