10 iul., 2024

55 de milioane de euro destinați protejării și refacerii biodiversității în zonele urbane

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 publică astăzi, 10 iulie 2024, Ghidul Solicitantului pentru apelulPR/NE/2024/3/RSO2.7/1/Spații verzi MRJ+M”, dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, Prioritatea 3 „O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul”.

infrastructuri verzi 1

Obiectivul acestei priorități este încurajarea investițiilor care propun intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, principalul rezultat preconizat constituindu-l creșterea infrastructurii verzi în zonele urbane și reducerea tuturor formelor de poluare.

În cadrul acestui apel vor fi prioritizate proiectele în a căror documentație de finanțare se regăsesc elemente care să demonstreze utilizarea soluțiilor bazate pe natură (Nature-based solutions – NBS) care conduc în mod direct la protejarea/ refacerea biodiversității în zonele urbane.

Categoriile de investiții sprijinite prin acest apel sunt:

I. Măsuri pentru crearea, amenajarea, modernizarea și extinderea de spații verzi publice cu acces nelimitat – parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate:

 • acțiuni de curățare, toaletare, modelare și salubrizare a terenurilor,
 • demolare construcții situate pe terenurile supuse intervenției,
 • plantare cu plante perene, arbori și arbuști, care se pretează zonei climatice,
 • gazonare de suprafețe,
 • amenajare de pășuni pentru albine (prin însămânțarea amestecurilor de semințe pentru diferite specii de plante perene) și hoteluri pentru albine
 • construcția/ amenajarea de foișoare,
 • construcția/ amenajarea de puncte de observare păsări.

II. Măsuri pentru amenajarea și modernizarea de păduri-parc – sunt permise doar următoarele activități:

 • alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum 2 m
 • piste pentru biciclete (încadrate in categoria cheltuielilor conexe);
 • bănci (din materiale prietenoase cu mediul) (încadrate in categoria cheltuielilor conexe);
 • puncte de informare (încadrate in categoria cheltuielilor conexe);
 • toalete ecologice (încadrate in categoria cheltuielilor conexe);
 • construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maximum 15 mp, (încadrate in categoria cheltuielilor conexe);
 • împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental în locul arborilor extrași.

Categorii de solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii sau municipii reședință de județ din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
 • Parteneriate dintre municipiu și UAT județ/ oraș/ municipiu/ comună din zona funcțională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M);

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 55,61 milioane euro, din care 47,26 mil euro din FEDR.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 15 iulie 2024, ora 14.00 – 31 decembrie 2024, ora 14.00.

Documente suport
Ghidul Solicitantului pentru “Infrastructuri verzi”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor – publicat 10.07.2024

 

Sari la conținut