Apel de proiecte

P6 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual – Orașe

Prioritate de investiții

Prioritatea 6 - O regiune educată

Apel de proiecte

P6 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual - Orașe

Obiectiv specific

OS 4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Beneficiari eligibili
UAT orașe

Buget total apel (EUR):

11,71 mil

Din care buget UE apel (EUR):

7,61

Status Apel

Consultare publică închisă
Dată deschidere apel:08/04/2024
Dată închidere apel:29/04/2024

Tip apel

competitiv

Zona Geografica

Regiunea Nord-Est

Primește notificări pe email despre fiecare actualizare a acestui apel de proiecte

Sari la conținut