Proiecte CDI în colaborare cu mediul privat

Proiecte CDI în colaborare cu mediul privat

Activități CDI în colaborare cu IMM și investiții în organizațiile CDI publice și universități, orientate spre nevoile identificate în procesul de descoperire antreprenorială regional

 

Se finanțează:

Activități de cercetare-dezvoltare-inovare independentă (non-economică, auxiliare economic), investiții necesare implementării activității CDI independentă, studii de fezabilitate sau de marketing, management DPI, activități pentru diseminarea rezultatelor cercetării

Furnizare servicii de consiliere și suport pentru inovare, unde IMM-ul este beneficiarul finanțării

Beneficiari eligibili: organizații CDI, universități publice, IMM-uri

Stadiu apel: inactiv

Alocare financiară:
35 mil. euro

OS 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate info.

Sari la conținut